Latvijas atklātais sporta kāpšanas čempionāts

SPORTA KĀPŠANĀ – ātrumkāpšanas disciplīnā

Informācija

 • Norises vieta - pie t/p „ALFA”, Brīvības 372, Rīga
 • Norises laiks - 2014. gada 5. jūlijs līdz 3. augusts
 • Noslēguma sacensības: 2. augusts
 • Jauniešu ātrumkāpšanas sacensības
  (16 labākie pēc atlases kārtas rezultātiem meiteņu un zēnu grupās)
 • Latvijas atklātais čempionāts ātrumkāpšanas disciplīnā
 • Tautas klases čempionāts ātrumkāpšanā
  (16 labākie pēc atlases kārtas rezultātiem vīriešu un sieviešu grupā)
 • Organizē - Biedrība Sporta un Industriālās kāpšanas asociācija sadarbībā ar SIA „Lieliska Dāvana”
 • Atbalsta - t/p „ALFA”, SIA Falkors boulderinga centrs, SIA PL Logistics, Latvijas Alpīnistu savienība, SIA Eridanspring, SIA Murus, Veikals "Ceļotājs", Isostar, Red Bull, Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
 • Informatīvie atbalstītāji: pieci.lv, EHR, Veselība, Rīga TV24, Kas Jauns, Dienas žurnāli, TVNET, Rīgas dome

Pasākuma īss apraksts

t/p ALFA stāvvietā tiek izvietoti 3 sporta kāpšanas celiņi, kuru augstums būs aptuveni 10m. Jūlijā visiem interesentiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus klinšu kāpšanā un uzrādīt labus rezultātus, tādejādi iegūstot iespēju piedalīties fināla sacensībās, kas notiks 2. augustā un kurās būs iespēja cīnīties par galvenajām balvām.

Lai popularizētu sporta klinšu kāpšanas sportu Latvijā, pievērstu sabiedrības uzmanību šim interesantajam sporta un atpūtas veidam, ar kuru iespējams nodarboties gan pieaugušajiem, gan bērniem, tiek organizēts Latvijas atklātais sporta kāpšanas festivāls, ar mērķi, kā dalībniekus piesaistīt visus interesentus, kas vēlētos izmēģināt savus spēkus uz klinšu kāpšanas sienas un reģistrēt savu personīgo ātrumkāpšanas rezultātu šajā sporta veidā.

Labākiem 16 kāpējiem gan vīriešu, gan sieviešu, gan jauniešu tautas klasē festivāla noslēguma dienā būs iespēja cīnīties par titulu - Ātrumkāpējs 2014.

Festivāla ietvaros tiks rīkotas arī sportistu Latvijas atklātais čempionāts sporta kāpšanā ātrumkāpšanas disciplīnā. Aicinām kāpējus reģistrēt savu dalību sacensībām līdz 28.07.2014

t/p ALFA parking is located on 3 climbing lanes, with a height of around 10m. During of July all interested (Alfa visitors, passers / riders, as well as athletes) will have the opportunity to try their hand at speed climbing and produce good results, thus being able to participate in the final competition, which will take place on August 2 and which will be able to fight for the prizes.

To promote the sport of rock climbing sport Latvian, raise public awareness of this interesting sport and recreation type with which to engage both adults and children, is organized Latvian Open climbing festival in order to attract members of all interested parties who would like to try their hand at rock-climbing wall and register your personal speed climbing results in this sport.

20 days will be offered the opportunity to try their skills on the wall and the best 16 speed climbers for both men and women and young folk's class festival's final day will be able to fight for the title - Speed climber 2014 .

The festival will be held in the Latvian Open Championship sport climbing speed discipline. Welcome to join climbers to register your participation in the competition until 28.07.2014

Рядом с - т/п ALFA у входа „В” будет находится стенка спортивного лазания высотой 10м, где будут 3 маршрута для лазания на скорость. В течении июля, всем кто захочет попробовать свой силы в этом виде спорта, будет возможность прийти и установить свой личный рекорд по лазанию на скорость. В народном классе будут отобраны 16 лучших по категориям – женщины, мужчины, юноши, которые будут соревноваться в финальных соревнованиях за название – „Скоростник 2014” и главные призы фестиваля.

02.08. также будет проведен открытый чемпионат Латвии по спортивному лазанию на скорость (10 м) среди спортсменов. Приглашаем скалолазов регистрировать свое участие на сайте до 28.07.2014

Balvu fonds

Katram no tautas klases dalībniekiem ir iespēja cīnīties par naudas balvām

Each participant of the folk class have the opportunity to fight for cash prizes

Каждый участник народного класса имеет возможность бороться за денежные призы

TautasSporta
 1. vieta – 200 €
 2. vieta – 150 €
 3. vieta – 100 €
 1. vieta – 500 €
 2. vieta – 350 €
 3. vieta – 250 €
450 €1000 €

Katras klases pirmās vietas ieguvēji saņems balvas no piedzīvojuma parka „Tarzāns”, Isostar – sporta uztura līderis, abonementu kādam no „Dienas žurnāli” izdevumiem, kā arī „Lieliska dāvana” Zilonītis piešķirs savu simpātiju balvu vienam no dalībniekiem katrā grupā.

 • Iepērcies www.lieliskadavana.lv virs 30€ un saņem svītrukodu, izprintē to un nāc izmēģini savus spēkus bez maksas.

Reģistrācija

 • REĢISTRĀCIJA LATVIJAS ATKLĀTĀ SPORTA KĀPŠANAS ČEMPIONĀTAM!
 • DATUMS - 2. augusts
 • DALĪBAS MAKSA - 10€ (sporta klasei tikai)

Programma

 • 09:30 - 10:00 Reģistrācija TAUTAS klasei (jaunieši, pieaugušie)
 • 10:15 - 12:00 Kvalifikācijas kāpieni TAUTAS klasei
 • 12:30 - 13:00 Fināls TAUTAS klasei
 • 13:30 - Apbalvošana
 • 14:00 - 14:30 Reģistrācija SPORTA klasei
 • 14:45 - 15:45 Kvalifikācija SPORTA klasei
 • 16:00 - 16:15 Pufināls SPORTA klasei
 • 16:30 - 17:00 Fināls SPORTA klasei
 • 17:00 - Apbalvošana pēc sporta klases fināla
 • REGISTRATION OPEN LATVIAN CLIMBING CHAMPIONSHIP!
 • DATE - August 2
 • ENTRY FEE - 10€ (sport class only)

Programma

 • 09h30 - 10h00 Registration FOLK class (youth, adult)
 • 10h15 - 12h00 Qualification climbs FOLK class
 • 12h30 - 13h00 Final FOLK class
 • 13h30 - Awarding
 • 14h00 - 14h30 Registration SPORT class
 • 14h45 - 15h45 Qualification SPORT class
 • 16h00 - 16h15 Semifinal SPORT class
 • 16h30 - 17h00 Final SPORT class
 • 17h00 - Awarding after sport class finals
 • РЕГИЦТРАЦИЯ ЛАТВИЙСКИЙ ЧЕМИОНАТ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
 • ДАТА - 2 августа
 • СТАРТОВЫЙ ВЗНОС - 10€ (спортивный класс только)
 • 09:30 - 10:00 Регистрация НАРОДНЫЙ класс (юноши, взрослые)
 • 10:15 - 12:00 Квалификационные забеги НАРОДНЫЙ класс
 • 12:30 - 13:00 Финал НАРОДНЫЙ класс
 • 13:30 - Награждение
 • 14:00 - 14:30 Регистрация СПОРТИВНЫЙ класс
 • 14:45 - 15:45 Квалификация СПОРТИВНЫЙ класс
 • 16:00 - 16:15 Полуфинал СПОРТИВНЫЙ класс
 • 16:30 - 17:00 Финал СПОРТИВНЫЙ класс
 • 17:00 - Награждение после финалов спортивного класса

Nolikums

Organizatori

SIA FALKORS I.A.U Lieliska dāvana

Informē

Pieci.LV Dzīvā satura televīzija Ziņu portāls Žurnāls Veselība European Hit Radio Ziņu portāls Ziņu portāls Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Izdevniecība Dienas žurnāli

Atbalsta

Storent Tehnikas noma Kāpšanas sieas SIA Murus Ceļotājs Piedzīvojumu parks Isostar Red Bull NA stage & light Latvijas Alpīnistu savienība